Självservice på Sydnärkes återvinningscentraler
Självservice ger tillträde till återvinningscentralen när den inte är bemannad och är till för privatpersoner som är kunder hos SNKF.

Med självservicekonceptet kan du efter en kortare utbildning besöka återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider genom att använda ditt körkort eller din smarta telefon som nyckel till grinden på återvinningscentralen.

Anmäl dig här!